Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Orsakar överbeläggning och omsättning våld i fängelser?

I SVT Aktuellt har under två dagar 19 och 20 december beskrivit konsekvenserna av nuvarande regerings politik att sätta in fler och fler i fängelse.

I en rapport från en studie i Schweiz  2020 diskuterar forskare vad som händer i fängelser som drabbas av överbeläggningar.

Minskning av överbeläggningar och omsättning i fängelser verkar avgörande för att minska fångars sårbarhet

”Våld är vanligt i fängelser och dess individuella riskfaktorer är väl dokumenterade. Det finns dock en blandad evidens för sambandet mellan våld i fängelse och institutionella faktorer, såsom överbefolkning och omsättning, och nyare forskning antydde att dessa faktorer kanske inte är viktiga eller relevanta. Denna studie undersökte sambandet mellan våld i fängelse och institutionella faktorer i ett schweiziskt förundersökningsfängelse mellan 2013 och 2018. Åtgärderna inkluderade våld (övergrepp som kräver omedelbar läkarvård) samt den årliga överbeläggningen och omsättningshastigheten. Med hjälp av en metaregression visade resultaten att våldet i fängelser var högre när trångboddheten och omsättningen ökade. Sammantaget visade vår studie att institutionella fängelsefaktorer kan ha anmärkningsvärda skadliga effekter på fängelselivet. Minskning av överbeläggningar och omsättning i fängelser verkar avgörande för att minska fångars sårbarhet. Att förvandla fängelse till säkra platser utformade för att främja avstånd skulle förmodligen inte vara möjligt utan att beakta dessa avgörande faktorer.”

När kommer den nuvarande regeringen att förstå allvaret i Kriminalvårdens situation?
Vi väntar bara på fångarnas och de anställdas reaktioner.
I Frankrike kortar man av straffen för de som sitter inne för att få plats med nyintagna.
När händer det i Sverige? 
Måste vi vänta till det blir upplopp eller gisslandrama?

Forskarna i Schweiz:

Stéphanie Baggio1,2*, Nicolas Peigné1, Patrick Heller1,3, Laurent Gétaz1,4, Michael Liebrenz2 och Hans Wolff 1

1 Division of Prison Health, Geneva University Hospitals och University of Geneva, Genève, Schweiz

2 Institutionen för rättspsykiatri, Institutet för rättsmedicin, universitetet i Bern, Bern, Schweiz

3 Vuxenpsykiatriavdelningen, avdelningen för mental hälsa och psykiatri, Genèves universitetssjukhus, Genève, Schweiz

4 Avdelningen för tropisk och humanitär medicin, Genèves universitetssjukhus och Genèves universitet, Genève, Schweiz

Kommentarer är stängda.