Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Intagna ska sköta delar av sina ärenden via digitala verktyg på sina rum Bild: DALL-E

Digi:klient

Från Kriminalvårdens hemsida hämtar vi:

Intagna som får sysselsättning, går behandlingsprogram och sköter sina ärenden via digitala verktyg på sina rum. Det kan bli verklighet när Kriminalvården ska erbjuda ett fortsatt meningsfullt innehåll och samtidigt spara tid för personalen.

Målet att öka digitaliseringen har funnits länge i Kriminalvården och nu intensifieras arbetet. Fokus ligger på att arbeta fram digitala lösningar genom ett program som kallas Digi:klient.

– Vi står inför stora utmaningar i och med kapacitetsökningen, och om en digitalisering kan förenkla och förbättra vardagen för Kriminalvårdens medarbetare och intagna så spelar den absolut en viktig roll, säger Christina Thingwall, som har i uppgift att identifiera vilka behov och förutsättningar som finns för att Digi:klient ska kunna ge resultat.

– Intagna kommer att behöva tillbringa mer tid på sina bostadsrum när fler ska samsas om samma utrymme. Då är det rimligt att fylla tiden i rummen med något som är meningsfullt.

Det finns flera fördelar med att klienterna kan använda digitala verktyg på sina rum. För personalens del kan det frigöra tid och utrymme i lokalerna om vissa delar av verksamheten flyttar in i den digitala världen.

För klientens del finns det fördelar som exempelvis att kunna fortsätta hålla kontakten med lärare eller programledare som leder behandlingsprogram även om klienten flyttar till en annan anstalt, och på så vis gå klart sin utbildning eller sitt program. Kontakten med exempelvis socialtjänsten blir också enklare. Klienten kan samtidigt förbereda sig bättre för ett liv i dagens digitaliserade samhälle efter sin verkställighet.

År 2026 ska Kriminalvården ha kommit så långt att det kan resultera i pilotprojekt på utvalda anstalter.

Tidskrift för Kriminalvård önskar att verksamheten planeras till att även omfatta innehållet i elektronisk övervakning med fotboja för att ytterligare öka attraktiviteten för straffverkställighet utanför fängelset.

Kommentarer är stängda.