Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Mäns våld mot kvinnor

I den pågående debatten om mäns våld mot kvinnor talas
om reaktioner genom besöksförbud och fotboja, sena insatser.
Forskningen visar att det i stället är under tidiga åren som pojkar
måste skolas in till att bli män utan våld. Det är dags att tänka om.
Det är dags att män tar ansvar, aktiverar sig och lär de unga hur de
ska bemöta kvinnor.
Fram för konstruktiva förslag!


Några tankar av Thomas Ekbom


I en artikel från 2008 (Engaging Men in Men’s Violence Prevention:
Exploring the Tensions, Dilemmas and Possibilities ) skriver professor
Bob Pease om hur man kan förebygga mäns våld mot kvinnor.
I artikeln beskriver han hur man arbetar mot kvinnovåld i Australien.
I delstaten Victoria bedrevs ett projekt, The VicHealth Violence
Prevention Framework,
där man bl.a. konstaterade att det finns tre
viktiga skäl att engagera män i att förebygga mäns våld mot kvinnor:

 1. Våld i nära relationer utförs av män;
 2. Mäns syn på maskulinitet spelar en viktig roll för många män när de utövar fysiskt och sexuellt våld;
 3. Män kan spela en positiv roll när det gäller att förebygga mäns våld.


Bob Pease redovisar hur Michael Flood, professor i sociologi, har
identifierat de viktigaste skälen för att låta män undervisa män om
mäns våld mot kvinnor. Han säger att

 • Mäns attityder och beteenden påverkas på djupet av deras
  manliga jämlikar,
 • Män kan vara rollmodeller för andra män genom att visa hur
  man uttrycka maskulinitet utan att använda våld och genom att
  visa respekt för kvinnor
 • Män har en insiderkunskap om maskulina sätt att vara
 • Män ser ofta män som mer som trovärdiga och lyssnar därför
  mer på dem
 • När män arbetar med män kan de ta ansvar genom att agera
  mot mäns våld mot kvinnor och underlättar därmed för kvinnor
  som vill utmana männens våld

Unga australiensarnas tro på stränga maskulina
stereotyper hade en större betydelse för om de skulle använda våld


Michael Flood hävdar att det bara går att förhindra mäns våld mot
kvinnor genom att involvera män. Han tror att ett skäl för det är att
män kommer att tjäna på att vara involverade eftersom om våldet
minskar ökar det männens status.
I ett projekt som genomfördes av Jesuit Social Service i Australien,
kallat Unpacking the Man Box , undersöktes 1000 unga
australiensare (18 – 30 år) om deras syn på maskulinitet . Forskarna
fann att de unga australiensarnas tro på stränga maskulina
stereotyper hade en större betydelse för om de skulle använda våld,
utsätta kvinnor för sexuella kränkningar eller uppleva mental ohälsa
än andra faktorer som t ex utbildningsnivå, var de bodde eller vilken
kultur de kom ifrån. Resultatet publicerades 2020.

Thomas Ekbom

Chefredaktör för TfK


Referenser:
Professor Bob Pease är professor vid RMIT universitet (Royal
Melbourne Institute of Technology) I Australien
Se nätet: Engaging men in men`s violent prevention
Michael Flood är professor vid Queensland University of Technology
(QUT) I Australien.
Jesuit Social Service – se: www.jss.org.au

Kommentarer är stängda.